Quyền riêng tư HI88

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đặt an toàn dữ liệu là ưu tiên hàng đầu. Tại Hi88, chúng tôi cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi nhận được yêu cầu pháp lý từ tòa án. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính để hoàn thành giao dịch thanh toán qua trang web của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được truyền qua cổng an toàn, sử dụng chuẩn mã hóa 128 bit SSL, và được lưu trữ trong môi trường tuyệt mật để đảm bảo an ninh trước sự xâm nhập từ bên ngoài. Chúng tôi duy trì sự nghiêm ngặt và theo dõi chặt chẽ đối với tất cả dữ liệu, cả trong và ngoài hệ thống. Tuy nhiên thông tin cá nhân bị tiết lộ ra bên ngoài do phía khách hàng thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Vì thế người chơi cũng nên chơi có trách nhiệm với thông tin của mình.

Thông báo về các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể quan tâm sẽ được Hi88 và các đối tác gửi thông qua thư. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nào khác ngoài mục đích rõ ràng trong chính sách bảo mật của chúng tôi. Mọi hoạt động như phân phối, sửa đổi, sao chép, tái bản hoặc sử dụng nội dung của Hi88 mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ Hi88 là nghiêm cấm.